Esztergomi koporsólopás: a teljes történet

Eltelt egy év azóta, hogy a sajtó jelenlétében felnyitották a Párdányi család kriptáját, és a gyanú beigazolódott: Párdányi Miklós megboldogul édesanyját kivették a koporsóból, és maradványait a nyers betonra tették. A család kálváriája azóta bejárta az országot, ám mind hiába: a bűnös mind a mai napig nem nyerte el méltó büntetését. Párdányi Mikóssal beszélgettem. 

 

Édesanyám emlékéért, és az igazság napvilágra kerüléséért, hogy az a fel nem derített koporsó lopás és kegyeletsértés ügye ne a lezárt ügyek aktái között pihenjen.

Ám előtte pár mondatban az előzményekről:

2010. 02. 25-én az Esztergomi Kegyeleti Kft. közreműködésével eltemették Párdányi Miklós édesanyját. A temetés előtt az akkor ügyvezető (Laczó Imre) javasolta a családi kripta rendbetételét, mondván: az illetékes hatóságok még egy temetést már nem engedélyeznének. A rendrakás megtörtént, a család 220.000 forintot fizetett érte. 

2014. 02. 28-án Rézműves Tibor, a temető egykori alkalmazottja jegyzőkönyvbe vetette vallomását a Kft. akkor ügyvezetője, Merényi Tamás jelenlétében, aki az Esztergomi Járási Ügyészségnél meg is tette a feljelentést "nagyobb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettének gyanúja miatt". Az ügyészség elrendelte az Esztergomi Rendőrkapitányságnál a nyomozás megkezdését. 

r_t_jegyzokonyv_1.jpg

2014. 06. 30: a koporsó kis értékére (132.700 forint) valamint a temetés időpontjára hivatkozva az Esztergomi Járási Ügyészség a lopás cselekményét elévültnek minősítette, és lezáratta a nyomozást anélkül, hogy a kriptát felnyitották volna. 

Már a feljelentésből és az ahhoz csatolt jegyzőkönyvekből, a rendőrségen benyújtott számlákból, a kriptáról a temetés napján készített fényképfelvételekből is arra lehetett következtetni, hogy nem egyszerű, 132.700.- Ft kis értékű koporsó lopásról és tovább értékesítésről van szó, hanem aljas indokból, bűnszövetségben elkövetett csalásról, tévedésbe ejtésről van szó abban az értelemben, hogy engem megtévesztettek és nekem milliós nagyságrendű kárt okoztak azzal, hogy a tudatban tartottak ,hogy az Esztergomi Kegyeleti Kft. a szolgáltatását tisztességgel elvégezte és édesanyám a családi kriptában békében nyugszik. Sajnálatos, hogy azt a két összesen 220.000 Ft-ról szóló átvételi elismervényt - amely az ügyvezető javaslatára elvégzett kriptában történt rendteremtésről szólt- a nyomozás során nem vették figyelembe, holott sejteni lehetett hogy a rendteremtés – mint az utólag tényként bebizonyosodott- nem a rendteremtést , hanem a koporsóból kiemelt, földre helyezett holttestest feletti betonfödémmel és annak betonréteggel történő lefedését, vagyis a bűncselekmény elkövetésének leplezését szolgálta. Megdöbbentő, hogy képesek voltak ennek költségét is velem kifizettetni. - Párdányi Miklós

2014. 05. 29: A sértett levélben jelezte az Esztergomi Járási Ügyészségnek, hogy magánvádas feljelentését a hatóságok által megállapított tények alapján teszi majd meg. Levelére nem kapott választ.

2014. 06. 10: Párdányi Miklós az Esztergomi Rendőrkapitányságnál levélben kezdeményezte a kripta hatósági felnyitását. Választ ezúttal sem kapott.

2014. 12. 04: A Rendőrkapitányság megszüntette a nyomozást. 

A bűncselekmény abban az esetben is elévül, ha valamilyen minősítő körülmény megállapítható lenne.

Párdányi panaszát a Járási Ügyészség alaptalannak minősítette és elutasította. A sértett elhatározta, hogy közjegyzői tanúsítvánnyal maga fogja felnyittatni a kriptát.

2015. 03. 30: Az Esztergomi Kegyeleti Kft. új ügyvezetője, telephely-vezetője valamint közjegyző jelenlétében feltárták a kriptát. 

kozjegyzoi_jkv-bol.png

A kripta feltárását követően kihívták a rendőrséget, ahonnan két nyomozó jelent meg, akik kikérdezték a jelenlévőket - mindenkit, kivéve Párdányi Miklóst és feleségét. Ezt követen megállapították, hogy a kriptában nem található idegen test. A nyomozást azonban ezek után sem folytatták.

wp_000729-768x1024.jpg

2015. 05. 21: Párdányi Miklós ezt követően többször is panaszlevéllel fordult a Legfőbb Ügyészség Nyomozás-Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztályának vezetőjéhez. Ennek hatására a fent említett napon elrendelték a nyomozás folytatását. 

2015. 11. 19: Az Esztergomi Járási Ügyészség határozatában a bűncselekményt kis értékre hivatkozva elévültnek minősítette, mivel

a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése, és a nyomozás folytatásától sem várható eredmény.

2015. 12. 25: Párdányi Miklós panaszát az Ügyészség elutasította, további panasznak nem adott helyt.

A több, mint egy évig tartó nyomozás során az ügy legfőbb gyanúsítottját, Laczó Imrét egyszer sem hallgatták ki, mondván:

„ A jelen ügyben megállapítható, hogy Laczó Imre kihallgatására valóban nem került sor, ennek oka azonban az, hogy bár a nyomozás során mindvégig arra lehetett gyanakodni, hogy a bűncselekmények elkövetésében ő maga is részt vett, vagy azokra utasítást adott, az ilyen személyt tanúként nem lehet kihallgatni a büntetőeljárásról szóló törvény értelmében, gyanúsítottként pedig azért nem volt erre törvényi lehetőség, mert az egyszerű gyanú nem erősödött a gyanúsítotti kihallgatáshoz szükséges megalapozott gyanúvá.”

 

- Beletörődtek az ítéletbe, vagy próbálnak további lépéseket tenni annak érdekében, hogy a bűnös ne ússza meg büntetlenül?

- Az ítéletbe sem én, sem családom és mindazok, akik Édesanyámat szerették és tisztelték a mai napig nem törődtek bele.

- Március 31-én megjelent egy interjú Rézműves Tiborral, melyben újabb részleteket tárt fel az ügyről. Mi erről a véleménye?

- Rézműves Tibor temetői munkás 2014. február 28-án az Esztergomi Kegyeleti Kft-ben felvett jegyzőkönyvben tett vallomása alapján indult el a koporsó lopás és továbbértékesítés bűncselekmény ügye. Rézműves Tibor a rendőrségi nyomozás során további bizonyítékokkal is szolgált. A szociális koporsók elszámolásával kapcsolatos bűncselekményekről szintén vallott. Eredmény: azon kívül, hogy Rézműves Tibornak felmondtak és a mai napig munkanélküli.

- Az Esztergomi Kegyeleti Kft. vagy a Strigonium zrt. kárpótolta-e valamilyen módon Önöket az elszenvedett anyagi károk miatt (hiszen, mint utólag kiderült, a lopás elfedésére szolgáló betonozást kripta rendbetétel címszó alatt Önökkel fizettették ki)?

- Az Esztergomi Kegyeleti Kft. az Önkormányzat kezdeményezésére az elszenvedett károkat részben oly módon pótolta, hogy a hatóságok helyett a feltételezett, de meg nem állapított bűncselekmény feltárásához a műszaki munkákat elvégeztette, költségeit ,beleértve a közjegyző munkadíját is vállalta. Édesanyám 2015. április 9.-én történt újratemetésének teljes költségét az Önkormányzat fedezte. Kegyeletsértés és kártérítés ügyben magánvádas feljelentést az Esztergomi Járásbíróságnál nem tettem, mert a bűncselekményt a rendőrség és az ügyészség elévültnek minősítette.

- A város nevében, mint az ominózus vállalkozás üzemeltetője, érkezett-e már Önökhöz megkeresés, bocsánatkérés? És a kft. akkori vezetőjétől? 

- A Város nevében, mint az Önkormányzat tulajdonát képező Kft-ben elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatban bocsánatkéréssel sem írásban, sem közlemény formájában nem fordultak hozzám. A Kft. akkori ügyvezetője mind a mai napig nem kért bocsánatot az irányítása és felelőssége alá tartozó társaságban elkövetett súlyos kegyeletsértéssel kapcsolatban.

- Mit gondol, mások is járhattak úgy, ahogy Önök? 

- Hogy mások is járhattak úgy, mint én azt csak feltételezni tudom. Ugyanis a bűncselekmény gyanúja vagy kérdése esetén a sírhelyek felnyitásának, feltörésének költsége, magánkezdeményezésre jelentős költséggel jár és példámon okulva nem valószínű, hogy vállalják az ezzel járó kockázatot.

- Ha megtehetné, mit üzenne Laczó úrnak így egy évvel az eset napvilágra kerülése után? Mit gondol, meg tud valaha bocsátani neki?

 - Laczó úrtól azt kérdezem, hogy ha elhunyt családtagjai, szerettei elhunyta után ilyen szörnyű, aljas indokból elkövetett kegyeletsértést kelljen elszenvednie, egyet ért e azzal, hogy a bűnösök megtalálásához és felelősségre vonásához a sértettnek minden törvényes eszközt fel kell használnia és azzal, hogy a bűncselekmény büntethetőségét a hatóságok elévültnek minősítik az nem jelenti azt, hogy az elkövetett bűncselekmény nem történt meg. Bízom benne, hogy előbb vagy utóbb újabb bizonyítékok is előkerülnek és újabb szakemberek fogják majd vizsgálni és kérdezni , hogy miért és kinek az utasítására kellett a hatóságoknak ilyen döntést hoznia.